Tag :sự kiện oscmedia

Những lĩnh vực cần phải hiểu biết đối với người làm sự kiện

01-17-2013 00:00:00 Tin tức

Sự cuốn hút của nghề tổ chức sự kiện không chỉ dừng lại ở sự năng động, sáng tạo như các bạn trẻ vẫn thường nhìn vào, đến với nghề, ...