Tag :idea

Ý tưởng – hai chữ “nỗi niềm” của dân sự kiện Việt Nam

08-09-2012 00:00:00 Tin tức

Xin trích lời của một cố đạo diễn tài năng trong ngành sự kiện, nghệ thuật Việt Nam – Huỳnh Phúc Điền “Để có ý tưởng không khó, quan trọng ...