Giá trị cốt lõi

1. Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử & trong tất cả các giao dịch.
2. Sáng tạo: Sáng tạo để tạo ra sự khác biệt và giá trị gia tăng. Hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo của bản thân và của khách hàng.
3. Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.
4. Tuân thủ: Tuân thủ các quy chế, chính sách và quy định của công ty.
5. Công bằng: Công bằng với cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

 

Bài viết liên quan

Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện OSC (OSC Media) _ "Sức mạnh của chúng tôi không chỉ nằm ở đội ngũ nhân viên giàu ...

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn: "Trở thành thương hiệu dẫn đầu về Tổ chức Sự kiện, Mice, và Team Building tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sứ mệnh: " OSC Media cam ...