Giá trị cốt lõi

1. Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử & trong tất cả các giao dịch.
2. Sáng tạo: Sáng tạo để tạo ra sự khác biệt và giá trị gia tăng. Hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo của bản thân và của khách hàng.
3. Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng khách hàng, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.
4. Tuân thủ: Tuân thủ các quy chế, chính sách và quy định của công ty.
5. Công bằng: Công bằng với cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

 

Bài viết liên quan

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn: "Trở thành thương hiệu dẫn đầu về Tổ chức Sự kiện, Mice, và Team Building tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sứ mệnh: " OSC Media cam ...

Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện OSC (OSC Media) _ "Sức mạnh của chúng tôi không chỉ nằm ở đội ngũ nhân viên giàu ...