Giới thiệu Osc Media

Giá trị cốt lõi

1. Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử & trong tất cả các giao dịch. 2. Sáng tạo: Sáng tạo để tạo ra sự khác biệt và giá trị gia tăng. ...

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn: "Trở thành thương hiệu dẫn đầu về Tổ chức Sự kiện, Mice, và Team Building tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sứ mệnh: " OSC Media cam ...

Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức Công ty Cổ phần Truyền thông và Sự kiện OSC (OSC Media) _ "Sức mạnh của chúng tôi không chỉ nằm ở đội ngũ nhân viên giàu ...